Prof. Dr. İpek Merçil
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. İpek Merçil

1986 yılında Galatasaray Lisesini, 1993 yılında da Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamlamıştır. 2001 yılında “Çağdaş Türkiye’de İslamcı Kadın Aydınlar” konulu tezi ile doktor ünvanını kazandıktan sonra 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında ise doçent, 2020 yılında profesör olmuştur. Halen Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Merçil, İslamcı hareketin sosyolojisi, din sosyolojisi ve cezaevi sosyolojisi alanlarında kadın öznelere odaklanan çalışmalar yürütmektedir.