Yanındayız Derneği - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

YANINDAYIZ DERNEĞİ

YANINDAYIZ, eşitsizliğe yol açan ataerkillik ile mücadelede ağırlıklı erkeklerle birlikte yol alan, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yaptıkları, bu konuda birbirlerini etkiledikleri ve zihin dönüşümünü tetikledikleri, kadınlarla birlikte çalıştıkları, pro-feminist hareketi sahiplenmiş bir hak savunuculuğu derneğidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI


SELEN OKAY AKÇALI 

YANINDAYIZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

AMACIMIZ

Yanındayız, evrensel insan hakları çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlar.

VİZYONUMUZ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıdan, şiddetten, kalıp davranışlardan arınmış eşit ve adil bir toplum.

 

ÖZGÜN ALANIMIZ

Erkeklerin aktif katılımını merkeze alır.

Doğrudan kadın güçlendirmesi yapmaz, erkeklerden erkeklere köprü kurarak zihinsel dönüşüm yaratmayı amaçlar.

 

DEĞERLERİMİZ

  • Ademi merkeziyetçilik
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Tutarlılık
  • Güvenilirlik
  • İşbirlikçilik
  • Paylaşıma açıklık
  • Hoşgörü
  • Eylem odaklılık
  • Cesaret
PROJELER
Daha Fazla
HABERLER
Daha Fazla
KÜTÜPHANE
Daha Fazla
SOSYAL MEDYA
Daha Fazla

Kurumsal ÜyelerimizYANINDAYIZ DERNEĞİ AÇIK AÇIK PLATFORMU ÜYESİDİR

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.