YANINDAYIZ DERNEĞİ ÇEVRE POLİTİKASI

YANINDAYIZ Derneği olarak yaptığımız tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek,

·        Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

·        Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,

·        Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesinin ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

·        Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz. Aşağıda uygulamalarımız ve hedeflerimiz belirtilmiştir.

Enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar:

·        Klimaların, asansörün ve diğer elektronik aletlerin düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.

·        Elektrik ve su tüketimini en aza indirebilmek için çalışanları bilinçlendirmeye yönelik her sene çevre eğitim verilmekte ve eğitim kayıtları tutulmaktadır.

·        Firma içinde uyarıcı levhalar bulunmaktadır.

·        Musluklar ve vanalar düzenli olarak kontrol edilmekte ve bakımları yapılmaktadır.

·        Aydınlatmada mümkün olduğunca gün ışığından yararlanılmaktadır.

·        Her sene çevre etki planı hazırlanmakta, elektrik, su, doğalgaz için enerji hedefleri belirlenmektedir.

·        Koridorlarda sensörlü lambalar kullanılmaktadır.

·        Enerji tasarruflu ampüllere geçiş yapılmıştır.

Ofis atıklarını azaltmaya yönelik uygulamalar:

·        Kağıt atıkları aylık olarak kayıtları tutulmaktadır.

·        Kağıt sarfiyatını en aza indirmek için gerekmedikçe çıktı alınmamaktadır.

·        Elektronik ortamda belgeleme yapılmaktadır.

·        Karton kutular toplanıp geri dönüşüme yollanmaktadır.

·        Atık piller toplanarak geri dönüşüme yollanmaktadır.

·        Kağıt havlu tüketimini azaltmak amaçlı tuvaletlerde kurutma makinaları kullanılmaktadır.

·        Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaktadır.

·        Yazıcı kartuşlarına dolum yapılmakta ve yeniden kullanılmaktadır.

Hedefler:

·        Atık kağıtlar karalama kağıdı olarak kullanılacaktır.

·        2022 yılında su tüketim miktarının 1% oranında azaltılması hedeflenmektedir.

·        Firma içinde elektrik, su tüketimini azaltmak amaçlı uyarıcı levhalar asılacaktır.

Atık takibini sağlamak amaçlı geri dönüşüme gönderilen atıkların yıllık olarak kayıtları tutulacaktır.