YANINDAYIZ, eşitsizliğe yol açan ataerkillik ile mücadelede ağırlıklı erkeklerle birlikte yol alan, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yaptıkları, bu konuda birbirlerini etkiledikleri ve zihin dönüşümünü tetikledikleri, kadınlarla birlikte çalıştıkları, pro-feminist* hareketi sahiplenmiş bir hak savunuculuğu derneğidir. 

 

*Pro-feminist: Feminizmin yanında olan erkekler.

 


Aktif savunuculuk yaptığı odak faaliyet alanları şunlardır:

Kadına yönelik şiddetle mücadele

Ev içi eşitlik

 • Ev içinde eşitlik, iş bölümünde ortaklık
 • Babalık (bakım, babalık izni)

Toplumsal yaşamda (kamu, iş dünyası, siyaset) eşitlik

 • Toplumsal yaşama eşit katılım
 • Karar alma süreçlerine katılım
 • Kreş meselesi
 • Eğitim; çocuk ve gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği inşası
 • Sporda eşitlik


AMACIMIZ

Yanındayız, evrensel insan hakları çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlar.

ÖZGÜN ALANIMIZ

Erkeklerin aktif katılımını merkeze alır.

Doğrudan kadın güçlendirmesi yapmaz, erkeklerden erkeklere köprü kurarak zihinsel dönüşüm yaratmayı amaçlar.

 

VİZYONUMUZ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıdan, şiddetten, kalıp davranışlardan arınmış eşit ve adil bir toplum.

 

MİSYONUMUZ

 • Aktif savunuculuk yaparak,
 • Farkındalık yaratılmasına katkı sağlayarak,
 • Erkeklerin birbirleri ile konuştukları ortamları yaratarak,
 • Rol model erkeklerin toplumda bilinirliğini artırarak,
 • Yasalarda ve kurumlarda gereken dönüşüme rehberlik ederek,

 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü engel ve ön yargı ile mücadele ederiz ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunuruz.

DEĞERLERİMİZ

 • Ademi merkeziyetçilik
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Tutarlılık
 • Güvenilirlik
 • İşbirlikçilik
 • Paylaşıma açıklık
 • Hoşgörü
 • Eylem odaklılık
 • Cesaret

MANİFESTOMUZ

YANINDAYIZ Manifestosu, YANINDAYIZ Derneği üyelerinin evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda taahhütte bulunmasını sağlar. Üyeler, bu beyanı imzalayarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunacağına söz verir.

 

YANINDAYIZ MANİFESTOSU