YANINDAYIZ DERNEĞİ BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

·        Bu politika aşağıdaki durumları teşkil eden ya da teşkil edebilecek bir eylem ya da ihmalin bildirilmesine ilişkin prosedürleri düzenler. Dernek içi denetim ilkeleri ve genel olarak toplum için herhangi bir türde zarara neden olabilecek herhangi bir türde zarara neden olabilecek her durumu kapsamaktadır.

·        Çalışma faaliyetleri sırasında çalışma faaliyetleri üzerinde etkisi olan taraflarca gerçekleştirilen olası yasadışı hareket ya da düzensizlikleri tespit eden ya da başka bir şekilde bunlardan haberdar olan kurum veya kişilerin, iyi niyet çerçevesinde ve haklı gerekçelerle, söz konusu ihlallere neden olduğuna inandıkları eylemleri, olayları ve koşulları derhal Yönetim Kurulu’na bildirerek bu politikayı uygulamalıdır.

·        Şikayet içeriğinin gerçekliğini etkin bir şekilde doğrulamak için gereken bilgileri sağlayacak şekilde kanıtlar ve ayrıntıların sunulması şarttır.

Şikayetin aşağıdakileri içermesi çok önemlidir:

a)      Meydana gelen olayların ayrıntılı bir açıklaması ve Bilgi Uçuran Tarafın bu durumdan nasıl haberdar olduğu;

b)     Olayın tarihi ve yeri;

c)      Duruma müdahil olan kişilerin isimleri ve pozisyonları, ya da onları tanıtan bilgiler;

d)     Şikayette belirtilen eylemleri onaylayabilecek diğer tarafların isimleri;

e)     Bildirilen eylemlerin meydana geldiğini onaylayabilecek dokümanlara yapılan referans.

İddia edilen bir ihlalle ilgili herhangi bir nedenle bilgi sahibi olan Yönetim Kurulu aşağıdakileri yapmalıdır:

a)      Alınan bilgiyi gizli tutmak

b)     Bilgi Uçuran Tarafı Politikanın 3. maddesi kapsamında belirtilen Bilgi Uçurma prosedürlerini izlemeye teşvik etmek,

c)      Şikayetin yazılı olarak alınması halinde, onu hemen ve yalnızca [email protected] adresine göndermek ya da şikayet basılı ise dernek merkezine ulaştırmak.

·        Bilgi Uçuran Tarafın ya da göndericinin kimliğinin gizliliği Yönetim Kurulu tarafınca garanti edilir.

·        Bilgi Uçuran Tarafa ya da iddia edilen suç failine - ya da Şikayetin geçerliliğinin araştırılmasına katılımda bulunan herhangi bir kişiye karşı ortaya konan herhangi türde bir tehdit, misilleme, ceza ya da ayrımcılık tolere edilmeyecektir.

·        Konuya ilişkin belirli kanunlardan bağımsız olarak, İç Denetim Departmanı, şikayetin geçerliliğini kontrol etmekten sorumludur.

·        Bu çalışma dernek KVKK Aydınlatma Metni çerçevesinde işleme tabi tutulacaktır.