Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı

Yanındayız Derneği toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesinin çözümüne bambaşka bir yerden yaklaşıyor. Son 20 yıldır erkeklerin de ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?’, ‘İnsan hakları temelli eşitlik nedir?’i sorgulamaları, bu konuda aktif çalışmalar ortaya koymaları söz konusu. Erkekler artık eşitlik için üstlerine düşen rolü yerine getirmeye hazırlar.

Bu anlamda konuya dahil olup hem kendi içlerindeki ataerkilliği sorguluyor hem de toplumda bir dönüşümü sağlama konusunda öncü rol üstleniyorlar. İş dünyası, siyaset, akademi, kamu, sanat, spor gibi toplumun her alanında ülkemizin önde gelen temsilcileri, Yanındayız’ın üyeleri ve destekçileri olarak kadınların yanında durmayı bilen bir erkeklik anlayışının inşasına destek veriyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına kadının güçlendirmesiyle değil erkeğin zihin dönüşümü yoluyla ulaşmayı seçmiş bir oluşumuz. Bu çizgi dışı yöntemin mücadelemize ivme katacağına yürekten inanıyoruz.

Kadın erkek eşittir nokta.

Selen Okay Akçalı
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ELÇİSİ,
YÖNETİM DANIŞMANI, MELEK YATIRIMCI,
YANINDAYIZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Selen Okay Akçalı

SELEN OKAY AKÇALI KİMDİR?

Selen Okay Akçalı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan bir sivil toplum gönüllüsü ve teknoloji girişimcisidir. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2003’de mezun olmuştur. 2004-2007 yılları arasında Koçtaş Pazarlama biriminde, 2007-2016 arasında Turkcell Ticari Pazarlama biriminde görev yapmış, Turkcell’deki son üç senesinde Kategori Yönetiminden sorumlu bölüm yöneticiliği görevini üstlenmiştir.  Özel sektördeki on iki yıllık deneyiminin ardından iş hayatında fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın liderliği konularını incelemeye başlamış ve proje danışmanı olarak yönetim kurulunda kadın platformunu desteklemiştir. 2017 senesi başında platformun dernek statüsüne geçiş döneminde aktif rol almış, derneğin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak altı sene boyunca koordinasyonunu yürütmüştür.  YKKD’nin 2019 senesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı desteği ile hayata geçirdiği Avrupa Birliği hibe projesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Genç nüfusun istihdamını destekleme amaçlı bir start-up olan Agenti’nin kurucu ortağıdır. SES Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Forum İstanbul Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, IWF Türkiye ve Arya Kadın Yatırım Platformu Üyesidir. Evlidir, 11 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğu annesidir.