Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı Araştırması, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken ve ön yargıyla, erkeklerin aktif katılımı ile mücadele amacıyla kurulan YANINDAYIZ Derneği adına Evrim Kuran Danışmanlık tarafından yürütüldü. Araştırma ile Türkiye gençliğinin toplumsal cinsiyete bakışının analiz edilmesi ve bu alana yönelik gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutulması amaçlandı.

Araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

uploaded_files/dosyaKayit/220718092204_GenclikteToplumsalCinsiyetEsitligiAlgisiArastirmaRaporu.pdf