YANINDAYIZ KARAVANI

Depremden etkilenen kadınlar için gezici, insani ihtiyaç ve psikososyal yardım sağlamaktır.

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


İŞ'TE EŞİTLİK!

İGDAŞ çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik taciz ve şiddet konularında bilgi ve farkındalık sağlamak; çalışma ortamında eşitlik kültürünün gelişmesini, kurum çalışanlarında, özellikle erkeklerde, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci artırarak toplumsal dönüşüme katkı sağlamak; kamu kurumları arasında toplumsal cinsiyete dayalı iyi uygulamaları artırmak ve toplum genelinde yaygınlaştırmak.

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 


İŞYERİMDE TACİZE VE ŞİDDETE YER YOK'!(II. FAZ)

Özellikle mavi yaka çalışma sahasında; toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığı sağlayarak, toplumdaki bireylerin, özellikle erkeklerin tutum ve davranışlarının değişmesi ile kadına yönelik şiddetin sona ermesine katkıda bulunmaktır.

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


ERKEKLER KONUŞUYOR

Erkekler arasındaki sohbeti kolaylaştırmak, erkeklerin tecrübelerini paylaşmalarını sağlayarak normların ve beklentileri üzerimizde olumsuz geri dönüşleri olduğunu derin bir seviyede anlayabilmek

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 


ŞİDDETE YOL VERME

Toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığı sağlayarak, toplumdaki bireylerin, özellikle erkeklerin tutum ve davranışlarının değişmesi ile kadına yönelik şiddetin sona ermesine katkıda bulunmaktır.

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 


YERELDE EŞİTİZ!

Yerel yönetim çalışanlarının ve erkek muhtarların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarını artırmak

PROJE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ