KOMİTEKOMİTE LİDERLERİKOMİTE İŞ TANIMI
STRATEJİ

Burak Karabacak

Fuat Pamukçu

Derneğin kuruluş amacı ve ilkeleri doğrultusunda stratejisini, bu doğrultuda yıllık hedef ve eylem planını çalışır.

 Bu doğrultuda süreçlerinin ve organizasyon yapısını belirler. Derneğin Yönetişim İlkelerini dokümante eder.

Yanındayız temsilcisi erkek, kadın, kurum olma kıstaslarını belirler.

Tüm komitelerle koordineli çalışır, faaliyetlerin strateji ışığında hayata geçmesini  sağlar.

İLETİŞİM

Serhan Ok

Derin Altan

Derneğin misyon ve rolünü hedef kitleye en etkin aktaracak iletişim stratejisini belirler.

Medya ve iş dünyasına etkili şekilde ulaşacak kanalları belirler ve mecra kullanım stratejisini oluşturur. Seçilen kanallardan mesajların etkin şekilde verilmesi için doğru içeriği ürettirir ve kullandırır.

PROJELER VE KAYNAK TEMİNİ

Hande Tibuk

Bahadır Kaleağası

Konsolosluk, vakıf, özel sektör, kamu tarafından fonlanan, eğitim içeriklerini Gelişim ve Sertifika komitesinin dizayn ettiği eğitim projelerini satışa çevirir.

Derneğe gelir getirebilecek bağış ve benzer fon yaratma fırsatlarını geliştirir.

SPOR KULÜPLERİHikmet KoyuncuoğluSpor dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği gündemi yaratma odağıyla projeler geliştirir, bu sayede derneğe bağış, üye geliri yaratır.
ÜYE İLİŞKİLERİ

Umut Aydın

Koray Bilici

Yanındayız  kurumsal, bireysel üye ağını yönetir. Üye alım kriterlerini belirler, buna göre üye aday havuzunu önerir ve davet sürecini koordine eder.

Üyelerin birbirinden öğrenmesi, aralarındaki dayanışmanın pekişmesi, birlikte iş birliği geliştirebilmesi ve derneğin felsefesini içselleştirebilmesi için yüz yüze ve dijital iletişim araçlarını planlar ve hayata geçirir.

Üyelerin aidat ve bağış gelirinden sorumludur.

GELİŞİM VE SERTİFİKA

Bülent Gürcan

Gökdeniz Gür

Derneğin tüm eğitim programlarının tasarlanması ve yürütülmesini takip eder.  Eğitim içeriğini çalışır. Kitleye ve proje ortağının ihtiyacına özel müfredat geliştirir, eğitmen havuzunu geliştirir, üye eğitimleri planlar, eğitmen ve  üyeler için eğitim rehberi oluşturur.
SAVUNUCULUK

Özge Doğan

Şirin Tabanlı Yanık

Derneğin savunu yapacağı ve ittifak yapacağı ana paydaşları (hukukçular - kamu- stk- üye ağı)  belirler.

Bu paydaşlara yönelik söylemi geliştirir ve söylemin altını dolduracak içerikleri üretir. (rapor, araştırma, akademik makale)

Yasal düzenlemeleri takip eder ve derneğin ilgili organlarını bilgilendirir.

KONFERANSUmut AydınYANINDAYIZ yıllık konferansının koordinasyonunu sağlar,  çalışma grupları arası koordinasyon ve etkinlik ajansının yönetimini gerçekleştirir. Konferans gelir ve gider yönetimini gerçekleştirir.