TEDARİK POLİTİKASI

Saha çalışmalarımızda kaynaklarımızı daha etkili ve verimli kullanarak çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu nedenle iş süreçlerinde olduğu gibi ürün ve hizmet alımlarımızda doğru tedarikçilere ulaşabilmeyi ve uzun vadeli iş birlikleri kurabilmeyi önemsiyoruz.

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde ayrım göz etmiyor, adil rekabet ortamı içerisinde hareket edebilmelerini sağlıyoruz. Süreçlerimizde şeffaflık ve açıklık, dürüstlük, etkin rekabet ilkelerini uygularken, tedarikçilerimizden katılımcı bir iş birliği, yüksek ürün/hizmet kalitesi, yeniliklere açık uygulamalar bekliyoruz.

Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizin yasalara uygun hareket etmelerinin yanı sıra etik kurallarımıza uymalarını iş birliğimizin ilk adımı sayıyoruz.

Kriterlerimiz

  • Sektör ve piyasa şartlarına göre fiyat avantajı
  • Kalite ve zamanında sevkiyat performansının beklenti ve ihtiyaçlarımızı karşılaması
  • İstikrarlı tedarik kapasitesi
  • Tedarikçi Davranış Kurallarına uyum

Uygulama

  • İş planlaması öncesinde mutlaka tedarikçilerden 3 farklı teklif alınır
  • YK kurulu değerlendirmesi sonrasında iş ilgili kriterlere göre verilir. Bu süreç zarfında YK üyeleri tedarikçi olamaz.

Tedarikçi Davranış Kuralları

Etik Standartlar: YANINDAYIZ Derneği adına çalışanlar, gerekliliklerin belirlenmesi, istekli/tedarikçi seçimi, ihale açma, teklif değerlendirme, sözleşme yapma, sözleşme yönetimi ve ödeme/sözleşme kapanışı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tedarik süreçleriyle ilgili tüm konularda bu esaslara uyar. Kaynaklarını en yüksek etik davranış kurallarına göre kullanmayı taahhüt eder, adil olmak şeffaflık bu doğrultuda temel ilkeleridir. Tüm tedarik çalışanları, dernek içi ya da dışında tüm iş ilişkilerinde bu standartlara göre hareket eder.

Tedarikçilerin Etik Davranışı: Tedarikçiler, hem teklif verme sürecinde hem de bir sözleşmenin ifası boyunca en yüksek düzeyde etik standartlara uymalı, yolsuzluk içeren eylemlerde bulunmamalıdır. Etik dışı davranan tedarikçilerden gelen teklifler direkt reddedilir. Bu gerekçeyle tedarikçi firmaların sözleşmelerini iptal edebilir veya feshedebilir.

Tedarikçilerden bağımlılık ilişkisine dönüşebilecek veya bu algıyı oluşturabilecek ya da bir usulsüzlük izlenimini yaratabilecek promosyon malzemesi, hediye vb. kesinlikle kabul edilmez.

Ağırlama: Tedarikçiler, münferit danışmanlar veya diğer mesleki bağlantılardan alınan hediyeler (takvim, kalem, kırtasiye vs. ile kişiselleştirilmiş hediyeler dahil), öğle ve akşam yemekleri, sportif veya kültürel etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal etkinlik davetleri kabul edilemez.

Para, hediye, seyahat veya diğer harcamalar, konaklama, indirimler, iltimaslar, herhangi bir doğrudan veya dolaylı bedel rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kişilerin konumunu kullanarak rüşvet niteliği taşıyan tavizlere göz yumması etik kural ihlali olarak değerlendirilir.