Yanındayız Derneği olarak, 2018 yılından bu yana, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için projeler üretiyor, eğitimler veriyor ve #kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nı düzenliyoruz. Eşit bir topluma ulaşmak için birlikte hareket etmenin, zihinsel dönüşümü sağlamanın ve farkındalık yaratmanın önemine inanıyoruz. Bütün bunları bireysel ve kurumsal üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Yanındayız Üyeleri, Üye İlişkileri Komitesi tarafından belirlenen süreç ışığında özel davet yoluyla kabul edilmektedir.

 

 

 • Hiçbir ayrım gözetmeden insan haklarını benimseyen,
 • Kuvvetler ayrılığı ilkesini gözeten,
 • Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine sadık,
 • Temsil ettiği alanda etkili bir çevreye sahip olan,
 • Dernek çıkarlarını bireysel çıkarlarının önünde tutan,
 • Dernek için anlamlı zaman ayırabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş ya da içselleştirmeye hazır olan,
 • Kurumsal yönetişim anlayışı gelişmiş,
 • 18 yaşını bitirmiş,
 • Derneklere üye olmaktan yasaklanmamış,
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş,
 • İki asil üye tarafından derneğe önerilmiş,

kadın ve erkekler Yanındayız Derneği’ne bireysel ya da kurumsal üye olabilirler.

Kurumsal üye kimdir? 

Kurumunun resmi temsilcidir, kurumunun YK kararına istinaden atanmıştır ve tercihen erkektir.

Kurumsal üyelik evrak adımları

1. Üyelik formunun doldurulmuş ve ıslak imzalı taranmış versiyonu

2. Manifestonun ıslak imzalı, taranmış versiyonu

3. İlk aidat makbuzu (Kurumsal üyelik aidatı 45.000 TL’ dir.*)

4. Temsilcinin en az 2 mb çözünürlükte portre fotoğrafı (Web sitesi için)

5. Temsilcinin kısa özgeçmişi (Web sitesi için)

6. Temsilcinin kimlik fotokopisi

7. Temsilcinin kurumu temsil ettiğine dair YK kararı

8.Kurumun en az 2 mb çözünürlükte logosu

9. Kurumun vergi levhası

10. Kurumun imza sirküleri

11. Kurumun faaliyet belgesi

Bu evrakların [email protected] adresine gönderilmesi

*Banka bilgileri:

Hesap Adı:Yanındayız Derneği

Banka Adı:Garanti Bankası

IBAN:TR61 0006 2000 7210 0006 2950 04

 

Evrak süreci sonrası üyelik adımları

1.      Üyenin Yanındayız üyeleri ile tanıştırılması

2.      YK Başkanı ve Üye İlişkileri Komite lideri tarafından dernek oryantasyon sunumunun yapılması

3.      Üyenin ya da kurumundan uygun gördüğü temsilcilerinin komitelere entegre edilmesi


 

Kurumsal Üyelere Sağlanan Faydalar

1.      Toplumsal cinsiyet eşitliği odağında buluşmuş kişi ve kurumlarla bağ oluşturma,

2.      Toplumsal cinsiyet odaklı düşünen uzman kişilerle bir araya gelip, konuya ilişkin farkındalık sağlama, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, erkeklerle birlikte aktif ve somut bir biçimde katkı sağlama olanağı bulma,

3.      Dernek toplantılarına katılma,

4.      Tematik çalışma gruplarına katılım sağlama.

5.      Yanındayız Derneği’nin web sitesinde kurum logosunun konumlandırılması,

6.      Yanındayız Derneği’nin sosyal medya kanallarında yılda 1 defa kurum tanıtımı,

7.      Kurum çalışanlarına bir defaya mahsus olmak üzere “Skorun Kaç?” uygulanması,

8.      Kurumun kurumsal dönüşüm çalışmalarında yer alan TCE politikalarına katkı sağlama, Dernekten eğitim hizmeti alımlarında %10 indirim,

9.      Kuruma, Yanındayız Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ses getiren yıllık #kadınerkekeşittirnokta Konferansına sponsor olmak için öncelik tanınması.

Bireysel üye kimdir? 

Sosyal etkisi yüksek bireylerdir.

 Bireysel üyelik evrak adımları

1. Doldurulmuş ve ıslak imzalı üyelik formunun taranmış versiyonu

2. Manifestonun ıslak imzalı, taranmış versiyonu

3. İlk aidat makbuzu (Bireysel üyelik aidatı 6.000 TL’ dir. Akademisyenlere özel indirimli 4.000 TL’dir.*)

4. Üyenin en az 2 mb çözünürlükte portre fotoğrafı (Web sitesi için)

5. Üyenin kısa özgeçmişi (Web sitesi için)

6. Üyenin kimlik fotokopisi

Bu evrakların [email protected] adresine gönderilmesi

*Banka bilgileri:

Hesap Adı:Yanındayız Derneği

Banka Adı:Garanti Bankası

IBAN:TR61 0006 2000 7210 0006 2950 04

 

Evrak süreci sonrası üyelik adımları

1.      Üyenin Yanındayız üyeleri ile tanıştırılması (WhatsApp grubu)

2.      YK Başkanı ve Üye İlişkileri Komite lideri tarafından dernek oryantasyon sunumunun yapılması

3.      Üyenin ya da kurumundan uygun gördüğü temsilcilerinin komitelere entegre edilmesi


 

Bireysel Üyelere Sağlanan Faydalar

1.      Toplumsal cinsiyet eşitliği odağında buluşmuş kişi ve kurumlarla bağ oluşturma,

2.      Toplumsal cinsiyet odaklı düşünen uzman kişilerle bir araya gelip, konuya ilişkin farkındalık sağlama, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, erkeklerle birlikte aktif ve somut bir biçimde katkı sağlama olanağı bulma,

3.      Dernek toplantılarına katılma,

4.      Tematik çalışma gruplarına katılım sağlama.