Doç. Dr. Feyza Ak Akyol
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ, GSÜ TOP. ARŞ. MERKEZİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Feyza Ak Akyol

1989 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmiştir. Fransa’da, Provence Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Roger Establet yöntemindeki  “Göç Sürecinde Türk Kadın Kimliğinin Kurgulanışı: Türkiye-Fransa örneği”  başlıklı doktora tezinde Fransa’da bulunan birinci kuşak göçmen Türk kadınlarıyla yaptığı derinlemesine görüşmeler Türk kadının başka bir dünyada verdiği bireysel kimlik, özgürlük mücadelesinin incelemesidir.

Halen Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan AK AKYOL, aynı zamanda GSÜ Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir. Çalışma konuları arasında, Türkiye kökenli göçmenler, kadınların göçü, toplumsal cinsiyet, eğitimde cinsiyet eşitsizliği, kadın erkek ilişkileri ve aşkın toplumsal dönüşümü bulunmaktadır.