Doç. Dr. Emel Memiş
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF ÖĞRETİM ÜYESİ, CEİD YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. Emel Memiş

Doç.Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.  Toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanında araştırmalar yürütmektedir. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yönetim kurulu üyesi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden, Doktora derecesini de Utah Üniversitesi’nden almıştır.