Prof. Dr. Fatmagül Berktay
SİYASET BİLİMCİ, AKADEMİSYEN, YAZAR

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Prof. Dr. Fatmagül Berktay Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi)  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. İngiltere York Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları alanında Yüksek Lisans yaptı (bu alanda Türkiye’de dereceye sahip ilk kişidir).  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli oldu. İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) Müdürlüğünü de yapan Fatmagül Berktay

Melbourne, Siena, Macerata, Swansea, Varşova, Goteborg, Stockholm, York (UK), Barselona Autonoma, Kassell, Münster, Hamburg, Sofya, Tiran Üniversitelerinde dersler ve konferanslar verdi ve  Göteborg Üniveristesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı (2009).

Berktay’ın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın başlıklı kitabı (Metis,1996, 9. Basım 2023), her ülkede kadın hareketini en çok etkilemiş kitapların seçildiği Avrupa Birliği Fragen Projesi’nde ilk sıralarda yer aldı. Women and Religion (BlackRose Books, 1998başlıklı kitabı Kanada’da, Tarihin Cinsiyeti (Metis 2003, 6. Basım 2018) adlı çalışması ise Arapçaya çevrilerek Lübnan’da yayımlandı  ( El Huviyye en nisaiyye abr et tarih, Dar Kreideh, 2009). İlk kitabı Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak (Pencere yayınları, 1992, 1998) adını taşıyan yazarın son yapıtları  Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  2010, 4. Basım 2016),  Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt’in Politika Anlayışı (Metis 2012, 3. Basım 2023 ) ve Düşünme Etiği’dir (Metis, 2021). Aynı zamanda The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects ( Ka-der Press, 2004) kitabının editörlüğünü yapmış ve Hayal ve Hakikat: Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar Sergisi’nin (İstanbul Modern, 2011-12) küratörleri arasında yer almıştır.

1995  Beijing Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı, Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu vb. uluslararası forumlarda Türkiye’yi temsil eden Berktay, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesi ve Türkiye Tarih Vakfı’nın kurucularındandır. Türkiye Rotary Klupleri Dünya Kadınlar Günü Üstün Başarı Ödülü’nü (2005), TÜBA en iyi ders kitabı ödülü’nü (2011) ve 2. Uluslar arası Suç ve Ceza Filmleri Festivali Akademi Onur Ödülü’nü (2012) almış olan Fatmagül Berktay, Women of the World (WOW)  2021 Festivali’nde 10 ülkeden alanlarında lider olan 100 kadının seçildiği “The Hope Brigade” de Türkiye’yi Eğitim alanında  temsil etmiştir.