Dr. Beril  Türkoğlu
TED ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

Dr. Beril Türkoğlu

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini ODTÜ Psikoloji alanında tamamlayan Beril Türkoğlu, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Akademik araştırmalarını sosyal psikoloji alanında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eleştirel erkeklik çalışmaları ve gruplar arası ilişkilerde önyargı ve ayrımcılık konuları özelinde sürdürmektedir. Türkoğlu, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) Kurucu üyelerindendir ve 2013’ten bu yana farklı alanlarda çalışan akademisyenler ve aktivistlerle beraber eleştirel erkeklik alanında uluslararası kongreler ve projeler yürütmektedir (bkz. https://siddetsizerkeklik.com/). Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEID) çatısında toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme ve değerlendirme özelinde eğitimler vermektedir.