Projeyi fonlayan kurum: FNF
Proje adı: İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok! (2. Faz)
Tarih aralığı: Haziran 2023-Ekim 2023
Süresi: 5 ay

Amacı: Özellikle mavi yaka çalışma sahasında; toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığı sağlayarak, toplumdaki bireylerin, özellikle erkeklerin tutum ve davranışlarının değişmesi ile kadına yönelik şiddetin sona ermesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyetleri:
-Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde yer alan tekstil fabrikalarında, cinsiyete dayalı taciz ve şiddet eğitimleri sağlanması
-Eğitim öncesi ve sonrası yapılacak anketlerle algı değişiminin ölçülmesi
-Proje faaliyetleri ve çalışan röportajlarından oluşan bir kısa film oluşturulması
-Mavi yakalı çalışanlar için toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığı konusunda bir rehber kitapçık oluşturulması
Ulaşılan kişi: 1291 çalışan.
Verilen eğitim: 10 eğitim