ÖZGÜN ALANIMIZ

Erkeklerin aktif katılımını merkeze alırız.

Doğrudan kadın güçlendirmesi yapmaz, erkeklerden erkeklere köprü kurarak zihinsel dönüşüm yaratmayı amaçlarız.