AMACIMIZ

Yanındayız, evrensel insan hakları çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlar.