YANINDAYIZ Karavanı Belgeseline Ulaşmak için Tıklayınız

PROJENİN GENEL AMACI


YANINDAYIZ KARAVANI projesi ile afetten etkilenen Gaziantep’te depremin oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarına maruz kalan her yaştan kadına ve çocuğa, 6 ay süresince psikososyal desteğin götürülmesi amaçlanmıştır.  

Psikososyal destek ile bu bölgedeki kadınların ve çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygularının yeniden kazandırılması yoluyla kendilerini değerli hissetmeleri, travmanın uzun süreleri etkilerinin azaltılması, dayanıklılıklarının artırılması ve acılarının hafifletilmesi hedeflenmiştir.   

YANINDAYIZ KARAVANI NEDİR?

Kadınların ihtiyaç duydukları psikososyal destek ile afet alanında deneyimi olan uzmanları bir araya getiren, depremden etkilenen kadınlar için gezici, insani ihtiyaç ve psikososyal yardım sağlama karavanıdır.

Alanında uzman bir ekip, deprem bölgesindeki il merkezinden uzakta psikososyal desteğe ihtiyaç duyan köyleri karavan ile ziyaret eder. Bu ziyaretlerin haftada 6 gün yapılması planlanmıştır. Uzman ekip, ziyaret planı çerçevesinde günde bir köye gider ve bu köyde tüm gün kalarak bölgedeki kadın ve çocuklarla temas sağlar. Kadınlarla kapalı ve açık grup çalışmaları gerçekleştirir. Sosyal çalışmacılar ise psikologlarla eş zamanlı olarak çocuklarla oyun odaklı grup çalışmaları gerçekleştirir.

Grup çalışması yöntemi kullanılarak verilecek psikolojik destek ile aynı çadır kentte yaşayan insanların sosyalleştiği, birbirlerine güvenmeyi öğrendiği, deneyimlerini paylaştığı, birbirleriyle iletişim kurduğu ve yaşamın sürdürülebilirliğini hatırladığı kolektif bir sürece katkı sağlanması amaçlanır.

Proje, dokunulacak kadın ve çocuk sayısını artırmayı amaçlarken, aynı zamanda devamlılık sağlamayı da hedefler. Dolayısıyla aynı köye 6 ay boyunca 2 haftada bir aynı gün gidilir. Böylelikle destek alacak kişiye altı defa temas edilir.

HEDEF KİTLE:

● Depremden etkilenen yetişkin (18 yaş ve üzeri) kadınlar (genç, yaşlı, çocuklu, çocuksuz, çocuğunu kaybetmiş, dul, bekâr ayırt etmeksizin)

● Depremden etkilenen 0-18 yaş arası, kız ve erkek çocuklar

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ

İki haftada bir planlanan gün ve saatte YANINDAYIZ KARAVANI’nın aynı köylere gitmesi, oradaki yerleşim alanlarında ya da çadır kentlerde psikososyal destek vermesi.

Karavanla hijyen ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ulaştırılacak destek için İhtiyaç Haritası bünyesinde açılan YANINDAYIZ Kumbarası fonunun alacağı destek oranında bölgede hijyen ürünün dağıtımının sağlanması.

Karavanın iç dizaynı uygun olduğu taktirde kadınlar için ped değiştirme, bebeklerini emzirme gibi amaçlarla güvenli ve kendileriyle kalabilecekleri bir alanın sağlanması.
Çıktıları