OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz;

YANINDAYIZ Derneği  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Günü  Saat 16:00’da İstiklal Mah. Piyalepaşa Bulvarı B Blok No: 22/1 Beyoğlu/İstanbul’da Han Spaces Piyalepaşa 2.kat da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere  yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk  sağlanamaması beklendiğinden ikinci toplantı aynı gündemle 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü 16:00’da aynı lokasyonda yapılacaktır.

Toplantıya  katılımınızı rica ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
F.Nur Ger

       

Toplantı Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 16:00

Mekan: İstiklal Mah. Piyalepaşa Bulvarı B Blok No: 22/1 Beyoğlu/İstanbul  (Han Spaces Piyalepaşa 2.kat)

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış, yoklama, gündemin okunması ve onaylanması
 2. Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
 3. Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi
 4. Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz anısına saygı duruşu
 5. 2022 yılı Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
 6. 2022 yılı Denetim Kurulu Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
 7. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
 8. 2022 yılı Geçmiş dönem faaliyetleri için Başkan, Yönetim ve Denetim kurulunun ibrasının onaya sunulması
 9. 2023 tahmini bütçesinin okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
 10. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
 11. Yanındayız Derneği’ne yapılan yeni üyelik başvurularının onaya sunulması
 12. Temenniler ve Kapanış konuşması