Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31 Mayıs 2022 Salı Günü saat 11:00’de Dernek Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanması beklenmediğinden, ikinci toplantı 29 Temmuz 2022 Cuma Günü saat 17:00’de Dernek Merkezimizde yapılacaktır.

Teşrifinizi rica eder, saygılar sunarım.


Nur GER

Yönetim Kurulu Başkanı

  

Genel Kurul Gündemi:

 1.        Açılış ve Yoklama

2.       Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3.       Yönetim Kurulu Başkanı Nur GER’in Konuşması

4.       Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Onaylanması

5.       Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

6.      2021 Faaliyet Raporu ile 2021 Bilanço ve  Gelir-Gider Tablolarının Okunması

7.       2022 Bütçe Tasarısının Konuşulması

8.      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nunAsil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

9.      Dilekler ve Kapanış