İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ

Kurum Adı: Kanada Büyükelçiliği
Proje Bütçesi: 72.000 CAD
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi
Proje Süresi: 1,5 yıl


Proje Amacı:
Ülke çapında nüfusu 100.000 ve üzeri olan 234 ilçeyi, çeşitli kriterlere göre değerlendirerek, “İlçe Düzeyinde Cinsiyet Eşitliği Endeksi” oluşturmak. Proje ile, Türkiye ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklılıkları, eksikleri ve artıları ortaya çıkarmak, il ve ilçe düzeyinde yerel yöneticiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına neler yapılabileceği konusunda yol göstermek ve iyi uygulamaları paylaşmak hedeflenmiştir. Endeks WEF veri tabanı baz alınarak, 4 ana kategori (Sağlık ve Spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Eğitim, Politik katılım ve karar alma) ve 27 alt gösterge kullanarak hazırlanmıştır. Çalışma Türkiye’ de ilk olma özelliğini korumaktadır.


Aktiviteler:
Arama Konferansı Verilerin toplanması, raporun oluşturulması
Proje Lansmanı Yerel Yönetimler için el kitabı oluşturulması

 

 

ANADOLU'DA BERBER DÜKKANI SOHBETLERİ PROJESİ

Kurum Adı: Avusturya Büyükelçiliği
Proje Ortağı: TÜRKONFED
Proje Adı: Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri
Projenin Süresi: 1,5 yıl


Projenin Amacı:
Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri Projesi’nde, Anadolu’da yaşayan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgisi sahibi olmak ve/veya farkındalığını artırmak amacı ile hayata geçirilmiştir. Projenin İstanbul ve Bursa etkinlikleri fiziki olarak tamamlanmış; salgın nedeni ile, Ankara ve Konya ve Doğu Anadolu bölgesi etkinlikleri online olarak gerçekleştirilmiştir.


Aktiviteler:
İstanbul Berber Dükkanı Sohbeti
Bursa Berber Dükkanı Sohbeti
Ankara Berber Dükkanı Sohbeti
Konya Berber Dükkanı Sohbeti
Doğu Anadolu Berber Dükkanı Sohbeti