İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ

Kurum Adı: Kanada Büyükelçiliği
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi
Proje Süresi: 1,5 yıl


Proje Amacı:
Ülke çapında nüfusu 100.000 ve üzeri olan 234 ilçeyi, çeşitli kriterlere göre değerlendirerek, “İlçe Düzeyinde Cinsiyet Eşitliği Endeksi” oluşturmak. Proje ile, Türkiye ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklılıkları, eksikleri ve artıları ortaya çıkarmak, il ve ilçe düzeyinde yerel yöneticiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına neler yapılabileceği konusunda yol göstermek ve iyi uygulamaları paylaşmak hedeflenmiştir. Endeks WEF veri tabanı baz alınarak, 4 ana kategori (Sağlık ve Spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Eğitim, Politik katılım ve karar alma) ve 27 alt gösterge kullanarak hazırlanmıştır. Çalışma Türkiye’ de ilk olma özelliğini korumaktadır.


Aktiviteler:
Arama Konferansı Verilerin toplanması, raporun oluşturulması
Proje Lansmanı Yerel Yönetimler için el kitabı oluşturulması

 

 

ANADOLU'DA BERBER DÜKKANI SOHBETLERİ PROJESİ

Kurum Adı: Avusturya Büyükelçiliği
Proje Ortağı: TÜRKONFED
Proje Adı: Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri
Projenin Süresi: 1,5 yıl


Projenin Amacı:
Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri Projesi’nde, Anadolu’da yaşayan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgisi sahibi olmak ve/veya farkındalığını artırmak amacı ile hayata geçirilmiştir. Projenin İstanbul ve Bursa etkinlikleri fiziki olarak tamamlanmış; salgın nedeni ile, Ankara ve Konya ve Doğu Anadolu bölgesi etkinlikleri online olarak gerçekleştirilmiştir.


Aktiviteler:
İstanbul Berber Dükkanı Sohbeti
Bursa Berber Dükkanı Sohbeti
Ankara Berber Dükkanı Sohbeti
Konya Berber Dükkanı Sohbeti
Doğu Anadolu Berber Dükkanı Sohbeti

İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKS YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Kurum Adı: FRIEDRICH NAUMANN VAKFI (FNF))
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde TCE Endeks Yaygınlaştırma Projesi
Proje Tarihi: 6 Ay (Mayıs/2021- Kasım/2021)


Proje Amacı:
Projenin amacı, İlçeler düzeyindeki Toplumsal Cinsiyet Endeksi Projesinin çıktılarının Türkiye genelinde duyurulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme ve farkındalık uyandırmaktır. Bu proje kapsamında, endeksin 4 ana kategorisi olan «Sağlık ve spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Politik katılım ve karar alma, eğitim» alanında, her gösterge için 4 ayrı infografik video çekiminin yapılması başlıca faaliyetlerimizdir.


Aktiviteleri:
Video İçerik Geliştirme Atölyesi Video Süreçlerinin Tamamlanması
Videoların Yaygınlaştırılması
Belediyeler ile İş birlikleri Kurulması

Youtube Video 5j_PbjQggLc

Youtube Video SN-UAo3K6DI

Youtube Video hBUaxdx69Fc

Youtube Video tL7GbtLMENo