İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ

Kurum Adı: Kanada Büyükelçiliği
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi
Proje Süresi: 1,5 yıl


Proje Amacı:
Ülke çapında nüfusu 100.000 ve üzeri olan 234 ilçeyi, çeşitli kriterlere göre değerlendirerek, “İlçe Düzeyinde Cinsiyet Eşitliği Endeksi” oluşturmak. Proje ile, Türkiye ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklılıkları, eksikleri ve artıları ortaya çıkarmak, il ve ilçe düzeyinde yerel yöneticiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına neler yapılabileceği konusunda yol göstermek ve iyi uygulamaları paylaşmak hedeflenmiştir. Endeks WEF veri tabanı baz alınarak, 4 ana kategori (Sağlık ve Spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Eğitim, Politik katılım ve karar alma) ve 27 alt gösterge kullanarak hazırlanmıştır. Çalışma Türkiye’ de ilk olma özelliğini korumaktadır.


Aktiviteler:
Arama Konferansı Verilerin toplanması, raporun oluşturulması
Proje Lansmanı Yerel Yönetimler için el kitabı oluşturulması

 

 

ANADOLU'DA BERBER DÜKKANI SOHBETLERİ PROJESİ

Kurum Adı: Avusturya Büyükelçiliği
Proje Ortağı: TÜRKONFED
Proje Adı: Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri
Projenin Süresi: 1,5 yıl


Projenin Amacı:
Anadolu’ da Berber Dükkanı Sohbetleri Projesi’nde, Anadolu’da yaşayan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgisi sahibi olmak ve/veya farkındalığını artırmak amacı ile hayata geçirilmiştir. Projenin İstanbul ve Bursa etkinlikleri fiziki olarak tamamlanmış; salgın nedeni ile, Ankara ve Konya ve Doğu Anadolu bölgesi etkinlikleri online olarak gerçekleştirilmiştir.


Aktiviteler:
İstanbul Berber Dükkanı Sohbeti
Bursa Berber Dükkanı Sohbeti
Ankara Berber Dükkanı Sohbeti
Konya Berber Dükkanı Sohbeti
Doğu Anadolu Berber Dükkanı Sohbeti

ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Kurum Adı: Hollanda Büyükelçiliği
Proje Adı: Şiddetin Görünmeyen Yüzü
Proje Süresi: Haziran/ 2021-Haziran/2022


Proje Amacı:
Proje ile kadına yönelik fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddete yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kadına yönelik şiddetin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim ve seminer faaliyetleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve mavi yaka çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir.
 
Aktiviteler:
Belediye/ Üniversite / Mavi Yaka Eğitimleri
İnfografik çalışmalar düzenlenmesi
ŞiddetTemelli Atölyeler Düzenlenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Şiddet Farkındalığı artırıcı El kitabı oluşturulması

YERELDE EŞİTİZ!

Kurum Adı: İSVEÇ KONSOLOSLUĞU
Proje Adı: Yerelde Eşitiz!
Proje Tarihi: 12 Ay ( Şubat/2022 - Ocak/2023)

Projenin Amacı:
Yerel yönetim çalışanları ve erkek muhtarlarda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırarak kadınların
güçlenmesine katkıda bulunmak.

Projenin Hedef Kitlesi:
Bu projenin hedef kitlesi yerel yönetimlerdeki erkek çalışanlar ve erkek muhtarlardır.

Proje Detayları:
Belediye çalışanları ve muhtarlar için toplumsal cinsiyeteşitliği kapsamlı eğitimleri gerçekleştirmektir. İlaveten,
toplumsal cinsiyet eşitliği algısına yönelik bir araştırma da gerçekleştirilecektir.İŞYERİMDE TACİZE VE ŞİDDETE YER YOK -1. FAZ

Proje Adı: İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok! (1. Faz)
Fon Sağlayıcı: Friedrich Naumann Foundation(FNF)
Proje Süresi: Mart/2022 Eylül 2022

Projenin Amacı
Projenin amacı Türkiye'de erkekleri bilinçlendirerek ve kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve
tacizin sona ermesine katkıda bulunmaktır.

Projenin Hedef Kitlesi
Projenin hedef kitlesi tekstil fabrikalarında çalışan mavi yakalı erkek işçilerdir.

Proje Detayları
Endeks projesinde yer alan ve skoru düşük bulunan 10 ilçede yer alan tekstil fabrikalarında çalışan işçilere
toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddet ve taciz farkındalığına yönelik eğitimler sağlamak.
Sosyal medya kampanyası oluşturmak; “İşyerimde taciz ve şiddete yer yok !

İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKS YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Kurum Adı: FRIEDRICH NAUMANN VAKFI (FNF))
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde TCE Endeks Yaygınlaştırma Projesi
Proje Tarihi: 6 Ay (Mayıs/2021- Kasım/2021)


Proje Amacı:
Projenin amacı, İlçeler düzeyindeki Toplumsal Cinsiyet Endeksi Projesinin çıktılarının Türkiye genelinde duyurulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme ve farkındalık uyandırmaktır. Bu proje kapsamında, endeksin 4 ana kategorisi olan «Sağlık ve spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Politik katılım ve karar alma, eğitim» alanında, her gösterge için 4 ayrı infografik video çekiminin yapılması başlıca faaliyetlerimizdir.


Aktiviteleri:
Video İçerik Geliştirme Atölyesi Video Süreçlerinin Tamamlanması
Videoların Yaygınlaştırılması
Belediyeler ile İş birlikleri Kurulması

Youtube Video 5j_PbjQggLc

Youtube Video SN-UAo3K6DI

Youtube Video hBUaxdx69Fc

Youtube Video tL7GbtLMENo

ŞİDDETE YOL VERME

Kurum Adı: Fransa Büyükelçiliği
Proje Bütçesi: 72.000 CAD
Proje Adı: Şiddete Yol Verme 
Proje Süresi: 1 yıl


Proje Amacı:

Eğitim faaliyetleri ile toplu taşıma ve taksi şoförlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kadına yönelik şiddet farkındalığının gelişmesine katkıda bulunmak. 

Yerel yönetim mekanizmaları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyete dayalı iyi uygulamaların etkisinin artırılması ve yaygınlaştırılması.


Aktiviteler:

 İBB Bünyesinde bulunan 10 uzmana eğitici eğitimleri verilmesi, ToT almış uzmanların 10.000 toplu taşıma sürücüsüne eğitim sağlaması, eğitimler esnasında YANINDAYIZ’ın süpervizyonluk yapması, dijital afiş hazırlanması.

ERKEKLER KONUŞUYOR

Kurum Adı: İsveç Enstitüsü
Proje Adı: Erkekler Konuşuyor
Proje Tarihi: Mart 2023- Haziran 2023


Proje Amacı:
Erkeklerin çeşitli duygulara erişimlerinin artmasının, kendileriyle ve başkalarıyla daha güçlü ilişki kurmalarının önünü açmak.


Aktiviteleri:
Psikolog bir eğitmen eşliğinde erkeklik halleri üzerine sohbetlerin gerçekleştirilmesi.