ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Kurum Adı: Hollanda Büyükelçiliği
Proje Adı: Şiddetin Görünmeyen Yüzü
Proje Süresi: Haziran/ 2021-Haziran/2022


Proje Amacı:
Proje ile kadına yönelik fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddete yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kadına yönelik şiddetin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim ve seminer faaliyetleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve mavi yaka çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir.
 
Aktiviteler:
Belediye/ Üniversite / Mavi Yaka Eğitimleri
İnfografik çalışmalar düzenlenmesi
ŞiddetTemelli Atölyeler Düzenlenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Şiddet Farkındalığı artırıcı El kitabı oluşturulması

YERELDE EŞİTİZ!

Kurum Adı: İSVEÇ KONSOLOSLUĞU
Proje Adı: Yerelde Eşitiz!
Proje Tarihi: 12 Ay ( Şubat/2022 - Ocak/2023)

Projenin Amacı:
Yerel yönetim çalışanları ve erkek muhtarlarda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırarak kadınların
güçlenmesine katkıda bulunmak.

Projenin Hedef Kitlesi:
Bu projenin hedef kitlesi yerel yönetimlerdeki erkek çalışanlar ve erkek muhtarlardır.

Proje Detayları:
Belediye çalışanları ve muhtarlar için toplumsal cinsiyeteşitliği kapsamlı eğitimleri gerçekleştirmektir. İlaveten,
toplumsal cinsiyet eşitliği algısına yönelik bir araştırma da gerçekleştirilecektir.İŞYERİMDE TACİZE VE ŞİDDETE YER YOK

Proje Adı: İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok!
Fon Sağlayıcı: Friedrich Naumann Foundation(FNF)
Proje Süresi: Mart/2022 Eylül 2022

Projenin Amacı
Projenin amacı Türkiye'de erkekleri bilinçlendirerek ve kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve
tacizin sona ermesine katkıda bulunmaktır.

Projenin Hedef Kitlesi
Projenin hedef kitlesi tekstil fabrikalarında çalışan mavi yakalı erkek işçilerdir.

Proje Detayları
Endeks projesinde yer alan ve skoru düşük bulunan 10 ilçede yer alan tekstil fabrikalarında çalışan işçilere
toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddet ve taciz farkındalığına yönelik eğitimler sağlamak.
Sosyal medya kampanyası oluşturmak; “İşyerimde taciz ve şiddete yer yok !