İŞYERİMDE TACİZE VE ŞİDDETE YER YOK 2. FAZ


Proje Adı: İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok! (2. Faz)
Fon Sağlayıcı: Friedrich Naumann Foundation(FNF)
Proje Süresi:Haziran 2023-Ekim 2023

Projenin Amacı
Toplum genelindeki erkeklerin, toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığını artırarak; kadına yönelik taciz ve şiddetin sona erdirilmesine katkıda bulunmak.

Projenin Hedef Kitlesi
Tekstil fabrikasında çalışan mavi yaka erkekler.

Proje Detayları
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen belirlenen illerde yer alan tekstil fabrikalarında, cinsiyete dayalı taciz ve şiddet eğitimleri sağlanması, eğitim öncesi ve sonrası yapılacak anketlerle algı değişiminin ölçülmesi, proje faaliyetleri ve çalışan röportajlarından oluşan bir kısa film oluşturulması, mavi yakalı çalışanlar için toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet farkındalığı konusunda bir rehber kitapçık oluşturulması.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME KATKI: TACİZ VE ŞİDDET FARKINDALIĞI


Proje Adı: Toplumsal Dönüşüme Katkı: Taciz ve Şİddet Farkındalığı
Fon Sağlayıcı: COS (H&M)
Proje Süresi: Nisan 2023-Kasım 2023

Projenin Amacı

Beyaz ve mavi yakalı çalışanlar arasındaki cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konularında farkındalığın artırılmasına ve

kadına yönelik taciz ve şiddetin azaltılmasına katkı sağlamak.

Projenin Hedef Kitlesi
Farklı iş kollarında çalışan mavi/beyaz yakalı çalışanlar ve gönüllü aile üyeleri

Proje Detayları
Şiddet ve taciz farkındalığına yönelik eğitimler sağlanması, ilk ve son testler uygulayarak algı değişiminin ölçülmesi

YANINDAYIZ Karavanı


Proje Adı: YANINDAYIZ Karavanı
Fon Sağlayıcı: Fransız Konsolosluğu ve çeşitli özel sektör & sivil toplum destekçileri
Proje Süresi: 1 Mayıs 2023 – 1 Mayıs 2024

Projenin Amacı

Afetten etkilenen 4 şehirde depremin oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarına maruz kalan her yaştan kadına ve çocuğa, 12 ay süresince psikososyal desteğin götürülmesi amaçlanmaktadır. 

Psikososyal destek ile bu bölgedeki kadınların ve çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygularının yeniden kazandırılması yoluyla kendilerini değerli hissetmeleri, travmanın uzun süreleri etkilerinin azaltılması, dayanıklılıklarının artırılması ve acılarının hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi
Depremden etkilenen yetişkin (18 yaş ve üzeri) kadınlar (genç, yaşlı, çocuklu, çocuksuz, çocuğunu kaybetmiş, dul, bekâr ayırt etmeksizin) Depremden etkilenen 0-18 yaş arası, kız ve erkek çocuklar

Proje Detayları

İki haftada bir planlanan gün ve saatte YANINDAYIZ KARAVANI’nın 6 Şubat depreminden etkilenmiş köylere gidilmesi, oradaki yerleşim alanlarında ya da çadır kentlerde psikososyal destek verilmesi.  

Karavanla hijyen ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ulaştırılacak destek için İhtiyaç Haritası bünyesinde açılan YANINDAYIZ Kumbarası fonunun alacağı destek oranında bölgede hijyen ürünün dağıtımının sağlanması.