İLÇELER DÜZEYİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKS YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Kurum Adı: FRIEDRICH NAUMANN VAKFI (FNF))
Proje Bütçesi: 5.000 Euro
Proje Adı: İlçeler Düzeyinde TCE Endeks Yaygınlaştırma Projesi
Proje Tarihi: 6 Ay (Mayıs/2021- Kasım/2021)


Proje Amacı:
Projenin amacı, İlçeler düzeyindeki Toplumsal Cinsiyet Endeksi Projesinin çıktılarının Türkiye genelinde duyurulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme ve farkındalık uyandırmaktır. Bu proje kapsamında, endeksin 4 ana kategorisi olan «Sağlık ve spor, Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim, Politik katılım ve karar alma, eğitim» alanında, her gösterge için 4 ayrı infografik video çekiminin yapılması başlıca faaliyetlerimizdir.


Aktiviteleri:
Video İçerik Geliştirme Atölyesi Video Süreçlerinin Tamamlanması
Videoların Yaygınlaştırılması
Belediyeler ile İş birlikleri Kurulması

"ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ" PROJESİ

Kurum Adı: Hollanda Büyükelçiliği
Proje Bütçesi: 64.000 Euro
Proje Adı: Şiddetin Görünmeyen Yüzü
Proje Süresi: Haziran/ 2021-Haziran/2022


Proje Amacı:
Proje ile kadına yönelik fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddete yönelik eğitim ve seminer faaliyetleri düzenleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kadına yönelik şiddetin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim ve seminer faaliyetleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve mavi yaka çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir.
 
Aktiviteler:
Belediye/ Üniversite / Mavi Yaka Eğitimleri
İnfografik çalışmalar düzenlenmesi
ŞiddetTemelli Atölyeler Düzenlenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Şiddet Farkındalığı artırıcı El kitabı oluşturulması