Yanındayız Derneği - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

YANINDAYIZ DERNEĞİ

YANINDAYIZ, eşitsizliğe yol açan ataerkillik ile mücadelede ağırlıklı erkeklerle birlikte yol alan, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yaptıkları, bu konuda birbirlerini etkiledikleri ve zihin dönüşümünü tetikledikleri, kadınlarla birlikte çalıştıkları, pro-feminist hareketi sahiplenmiş bir hak savunuculuğu derneğidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI

 

SELEN OKAY AKÇALI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ELÇİSİ,
YÖNETİM DANIŞMANI, MELEK YATIRIMCI,
YANINDAYIZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Yanındayız Derneği toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesinin çözümüne bambaşka bir yerden yaklaşıyor. Son 20 yıldır erkeklerin de ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?’, ‘İnsan hakları temelli eşitlik nedir?’i sorgulamaları, bu konuda aktif çalışmalar ortaya koymaları söz konusu...

 

Devamı için tıklayınız. 

Üyeler
Daha Fazla
Konferans
Daha Fazla
Eğitim Kataloğu
Daha Fazla
Skorun Kaç
Daha Fazla

AMACIMIZ

Yanındayız, evrensel insan hakları çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlar.

VİZYONUMUZ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıdan, şiddetten, kalıp davranışlardan arınmış eşit ve adil bir toplum.

 

ÖZGÜN ALANIMIZ

Erkeklerin aktif katılımını merkeze alır.

Doğrudan kadın güçlendirmesi yapmaz, erkeklerden erkeklere köprü kurarak zihinsel dönüşüm yaratmayı amaçlar.

 

DEĞERLERİMİZ

  • Ademi merkeziyetçilik
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Tutarlılık
  • Güvenilirlik
  • İşbirlikçilik
  • Paylaşıma açıklık
  • Hoşgörü
  • Eylem odaklılık
  • Cesaret

Kurumsal Üyelerimiz

YANINDAYIZ DERNEĞİ AÇIK AÇIK PLATFORMU ÜYESİDİR

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

YANINDAYIZ DERNEĞİ CAF AMERICA VERİTABANINA KAYITLIDIR.

CAF America uluslararası bağışçılara bağış yaptıkları projeler hakkında güvenilirlik garantisi sunan bir platformdur.

YANINDAYIZ DERNEĞİ SEDEFED ÜYESİDİR

Ülkenin rekabet gücünü artırma ve ekonomi politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarına katma değer yaratan bir platformdur.YANINDAYIZ DERNEĞİ MENENGAGE ALLIANCE ÜYESİDİR.

MenEngage Alliance toplumsal cinsiyet eşitliği çalışan, erkeklerin ve erkeklik rollerinin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesindeki rolünü vurgulamak amacıyla kurulmuş uluslararası bir ağdır.