YANINDAYIZ Derneği bildirgesini ve tüzüğünü okudum. Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim. Tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere katkıda bulunmak üzere derneğe üye olmak için başvuruda bulunduğumu, başvurumun kabulü halinde dernek üyelik aidatını ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. (Yıllık/ Kurumsal:20.000 TL Yıllık/ Bireysel:4000 TL) Aidat sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme YANINDAYIZ Derneği tarafından size aktarılacaktır.

Tarih:

Başvuru sahibi imzası: