Prof. Dr. Sevda Alankuş
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI VE ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Sevda Alankuş

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Akademik çalışmalarına 1988-1990 yılları arasında İngiltere ve İtalya’da devam etti.  1986 yılından itibaren Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki çeşitli iletişim fakültelerinde iletişim bilimleri alanında öğretim üyesi olarak çalıştı ve Doğu Akdeniz, İzmir Ekonomi, Kadir Has Üniversiteleri iletişim fakültelerinde dekanlık görevlerinde bulundu. Akademik çalışmalarına 2018 yılı Bahar aylarında Northwestern Üniversitesi Keyman Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak devam etti. Halen Yaşar Üniversitesi’nde profesör ünvanıyla iletişim alanının temel derslerini veriyor ve dekanlık görevini yürütüyor. 2000 yılından beri Bağımsız İletişim Ağı projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının danışmanlığını ve yayınlarının editörlüğünü yapıyor.  Araştırma konularını feminist medya eleştirisi ve etik, gazetecilik kuramları, alternatif gazetecilik ve habercilik, barış gazeteciliği gibi konular oluşturuyor. Bu konularda yayınlanmış çalışmaları bulunuyor.