Halime Güner
UÇAN SÜPÜRGE VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Halime Güner

Halime Güner, Sosyal Bilimler mezunudur.
Birleşmiş Milletler’in 1975 yılını “Kadın 10 Yılı” ilan etmesiyle İzmir’de İlerici Kadınlar
Derneği’nin kurucu üyelerinden biri olmuştur. Bu tarihten itibaren başta kadın hakları ve
toplumsal cinsiyet olmak üzere birçok platformda ve çeşitli kampanyalarda aktif görev
almıştır.
1990-96 yılları arasında, Başbakanlık Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nda çalışmış ve
Bakan Danışmanlığı yapmıştır.
1996 yılında; kadın hareketine duyarlı kişiler, kadın kuruluşları ve kadınlar arasındaki
iletişim ve iş birliğinisağlamak amacıyla Uçan Süpürge’yi kurmuştur. 2017 yılında vakıf
olan Uçan Süpürge’de halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı
zamanda 2003 yılından bu yana Ashoka Türkiye fellow’udur.
Ulusal ve uluslararası alanda; erken ve zorla evliliklerle mücadele ve hak savunuculuğu
rolleri başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele sayısız konferans,
kongre, platform ve seminerlere aktif bir şekilde katılmıştır.