Prof. Dr. Feride Acar
ODTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI KURUCUSU

Prof. Dr. Feride Acar

Sosyoloji dalındaki lisans derecesini 1970’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, siyaset sosyolojisi alanındaki yüksek lisans (1973) ve doktora (1976) derecelerini ise ABD’de Bryn Mawr College’dan almıştır.

Feride Acar, 1976-2015 yıllari arasında öğretim üyesi olarak çalıştığı ODTÜ’de, Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Kurucu Başkanı (1994–2001) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı (2001-2007) olarak görev yapmıştır.

Akademik çalışmalarının yanısıra uluslararası düzlemde kadınların insan hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yapan  Prof. Feride Acar, 1997-2005 ve 2010-2018 yılları arasında BM CEDAW Komitesi (Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi) üyeliği; 2003–2005 yıllarında da CEDAW Komitesi Başkanlığı yapmıştır.

Avrupa Konseyi çerçevesinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Sözleşmesi (Istanbul Sözleşmesi)’nin  önerilmesi ve  hazırlanması sürecinin  değişik  aşamalarında ‘bağımsız uzman’ (2006-2009) ve Türkiye delegesi olarak (2010-2011) bulunan Prof. Acar, 2015-2019 döneminde İstanbul Sözleşmesi’nin izleme /denetleme organı olan GREVIO’nun  Başkanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Acar, 2019’da kadın hakları ve kadın erkek eşitliği alanındaki çalışmaları nedeni ile Avrupa Konseyi Liyakat Madalyası’na  (Pro Merito Medal) layık görülmüştür.