Projeyi fonlayan kurum: Kanada Büyükelçiliği

Proje adı: İlçeler Düzeyinde TCE Endeksi Projesi

Tarih aralığı: Mart 2019-Kasım 2020

Süresi: 18 ay

Amacı: Türkiye’de, belirlenen ilçeler düzeyinde karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir toplumsal cinsiyet eşitliği temalı bir endeks modelinin kurgulanması, endeks hesaplamalarını içeren bir raporun hazırlanması ve haritalandırılması

Faaliyetleri:

-Literatür Taraması

-Arama Konferansı

-Değişkenlerin Belirlenmesi

-Veri Toplama

-Veri Girişi ve Kontrolü Endeks Modelinin Kurgulanması

-Ana ve Alt Endekslerin Hesaplamaları

-Raporlama ve Haritalandırma

Çıktıları: 

- Türkçe rapor:

RAPOR- TR

-İngilizce rapor:

REPORT -ENG

Galeri:

- Proje kapanış toplantısı:

Proje Kapanış Toplantısı

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi Infografik Video Çalışması:

Türkçe:

VİDEO TR

İngilizce:

VİDEO- ENG