DEĞERLERİMİZ

  • Ademi merkeziyetçilik
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Tutarlılık
  • Güvenilirlik
  • İşbirlikçilik
  • Paylaşıma açıklık
  • Hoşgörü
  • Eylem odaklılık
  • Cesaret