YANINDAYIZ Derneği olarak, 2018 yılından bu yana, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için projeler üretiyor, eğitimler veriyor ve #kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nı düzenliyoruz. Eşit bir topluma ulaşmak için birlikte hareket etmenin, zihinsel dönüşümü sağlamanın ve farkındalık yaratmanın önemine inanıyoruz. Bütün bunları bireysel ve kurumsal üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizleri de üyelerimizin arasında görmekten ve toplumsal cinsiyet alanındaki zihniyet dönüşümü mücadelemizde birlikte hareket etmekten mutluluk duyarız.

YANINDAYIZ Derneği üyelerinin evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda taahhütte bulunduğu, üyelerimiz için hazırladığımız manifestoya “buradan” ulaşabilirsiniz.

 

Kimler YANINDAYIZ Derneği Üyesi Olabilir? 

 • Hiçbir ayrım gözetmeden insan haklarını benimseyen,
 • Kuvvetler ayrılığı ilkesini gözeten,
 • Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine sadık,
 • Temsil ettiği alanda etkili bir çevreye sahip olan,
 • Dernek çıkarlarını bireysel çıkarlarının önünde tutan,
 • Dernek için anlamlı zaman ayırabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş ya da içselleştirmeye hazır olan,
 • Kurumsal yönetişim anlayışı gelişmiş,
 • 18 yaşını bitirmiş,
 • Derneklere üye olmaktan yasaklanmamış,
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş,
 • İki asil üye tarafından derneğe önerilmiş,

kadın ve erkekler YANINDAYIZ Derneği’ne bireysel ya da kurumsal üye* olabilirler.


Bireysel üyelik süreçleri;

 1. ÜYELİK FORMUNUN dijital olarak doldurulup çıktısı aldıktan sonra, imza ve kaşeli halini "tarayarak" gulgunuludag@yanindayiz.org adresine gönderilmesi
 2. Üyelik formunun YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanması
 3. Kabul edilmesi halinde üyelik bildirgesi ve manifestosunun üyeye iletilerek imzalanması
 4. Kabul edilmemesi halinde üyeliğe alınmama sebebinin e-posta yoluyla iletilmesi
 5. Yeni üye olan kişinin diğer üyelere bildirilmesi
 6. Aidatın tahsil edilmesi ve makbuzlarının teslim edilmesi

 Üyelik için, iki üye referansı gerekmektedir. Bireysel üyelik aidatı 6.000 TL’ dir.

 

Bireysel Üyelerimiz için sağlanan faydalar

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE) odağında buluşmuş kişi ve kurumlarla bağ oluşturma,
 • Toplumsal cinsiyet odaklı düşünen uzman kişilerle bir araya gelip, konuya ilişkin farkındalık sağlama, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, erkeklerle birlikte aktif ve somut bir biçimde katkı sağlama olanağı bulma,
 • Dernek toplantılarına katılma,
 • Tematik çalışma gruplarına katılım sağlama.

 

Kurumsal Üyelik süreçleri;

 *Kurumsal üye: Kurumunun resmi temsilcidir, kurumunun YK kararına istinaden atanmıştır ve tercihen erkektir.

 1. ÜYELİK FORMUNUN dijital olarak doldurulup çıktısı aldıktan sonra, imza ve kaşeli halini "tarayarak gulgunuludag@yanindayiz.org adresine gönderilmesi
 2. Üyelik formunun YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanması
 3. Kabul edilmesi halinde üyelik bildirgesi ve manifestosunun üye tarafından imzalanması
 4. Kabul edilmemesi halinde üyeliğe alınmama sebebinin e-posta yoluyla iletilmesi
 5. Yeni üye olan kişinin diğer üyelere bildirilmesi
 6. Aidatın tahsil edilmesi ve makbuzlarının teslim edilmesi
 7. Kurumsal evrakların* tamamlanması
 8. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri ile tanıştırılması (fiziksel ya da online ortamda)
 9. Temel YANINDAYIZ oryantasyon sunumunun yapılması
 10. İsteği doğrultusunda, üyenin çalışma gruplarına entegre edilmesi

 Üyelik için, iki üye referansı gerekmektedir. Kurumsal üyelik aidatı ise 45.000 TL’ dir.

 

*Kurumsal Evraklar :

- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Temsilci kimlik fotokopisi
- Firma YK Kararı (üyelik ve temsilci atanmasına dair)
- Faaliyet Belgesi

 

Kurumsal Üyelere Sağlanan Faydalar;

 Kurumsal üyelik seçeneğinde bireysel üyeliğin tüm faydaları geçerli olup ayrıca;

 • YANINDAYIZ Derneği’nin web sitesinde kurum logosunun konumlandırılması,
 • YANINDAYIZ Derneği’nin sosyal medya kanallarında yılda 1 defa kurum tanıtımı,
 • Kurum çalışanlarına bir defaya mahsus olmak üzere “Skorun Kaç?” uygulanması,
 • Kurumun kurumsal dönüşüm çalışmalarında yer alan TCE politikalarına katkı sağlama, Dernekten eğitim hizmeti alımlarında %10 indirim,
 • Kuruma, YANINDAYIZ Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ses getiren yıllık #kadınerkekeşittirnokta Konferansına sponsor olmak için öncelik tanınması,
 • İlk seferi ücretsiz olmak üzere, “Tarihsel Süreçte TCE Eğitimi” verilmesi

 gulgunuludag@yanindayiz.org