Tülin Özen: Keşke sakalım olsa dediğim anlar çok oluyor

8.06.2022

“KadınErkekEşittirNokta” Konferansında, 21. yüzyılda eşitlik kavramı; yeni teknolojiler, mekân bağımsız yetenek, iklim krizi ve sanat ekseninde tüm yönleri ile tartışıldı.

YANINDAYIZ Derneği ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için 6 - 7 Haziran 2022 tarihleri arasında online olarak “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans düzenledi.

Oyuncu Mert Fırat’ın sunuculuğunu yaptığı konferansta “Yeni Teknolojiler ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “ , “ Mekan Bağımsız Yetenek: Riskler ve Fırsatlar” , “İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” , “Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında düzenlenen dört ana oturumda 21. Yüzyılda Eşitlik” konusu tüm yönleri ile tartışıldı.

 

UN Woman Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanoba, “KadınErkekEşittirNokta” Konferansının açılış konuşmasında Dünya genelinde global ölçekte krizlerin çözümü için toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Varbanoba, Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES - Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberini imzalayan Türk şirketlerine teşekkür etti.

“Bugün dünya genelinde 6623 şirket WEPs'i kendi süreçlerine dahil etti. 430 Türk şirketi bu sözleşmeye imza attı. Türkiye, dünyada bu sözleşmeye destek veren ve en yüksek katılıma sahip ikinci ülke konumunda. Bu gelişme bize yarınlar için umut veriyor” dedi.

“Kadınların sözü dinlenmiyor”

Online zirvenin son oturumunda ise yeni nesil sanat gündeme getirildi. Ataerkilliğin hâkim olduğu toplumlarda erkek egemen sanat geleneği hala devam ediyor.

Oyuncu Evren Bingöl ve Tülin Özen, Yazar Buket Uzuner ile birlikte “Sanat dünyasında daha çok kadının yer alması için ne yapılabilir? Kadınlar nasıl desteklenebilir? Sanatta kadının görünürlüğü nasıl sağlanabilir?” gibi konuları tartışmaya açtı.

Oyuncu Tülin Özen, panelde provadan sahneye olan tüm süreçlerde bir kadın olarak sözünün dinlenmemesi ile ilgili konuştu.

“Keşke sakalım olsa dediğim anlar çok oluyor” diyen ünlü oyuncu, “Setlerde provanın ilk günü söylediğim bir şeyin, 3 hafta sonra ya sen haklıymışsın denildiği durumlar çok oluyor. Evet sen haklıymışsın denmesini duymaktan, ben bunu demiştim demekten çok sıkıldım” dedi.

“Önce eşitlik sonra tartışma”

YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger bu “KadınErkekEşittirNokta Konferansı ” ile ilgili şunları söyledi:

YANINDAYIZ Derneği olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinde yatan ataerkil düşünceyle mücadelemize hız kesmeden devam ediyoruz. Her ne kadar adım adım kazanımlarla ilerleyen eşitlik mücadelesi, ülkemizde artan muhafazakârlıktan ciddi bir şekilde etkilense de bu dönemin sonuna geldiğimize inanıyoruz.

"Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini anlamak için o ülkedeki kadının konumuna bakmak yeterlidir. Önce ekonomik olarak kalkınalım, eşitlik arkadan gelir diye düşündüğümüz için bir türlü “muasır medeniyetler seviyesine” erişemiyoruz. Ülkemizde önce eşitlik sonra kalkınma diyeceğimiz bir zihniyet dönüşümünü sağlamalıyız.

"Bu bağlamda, Onun siyasette erkekler, önce kadınların YANINDAYIZ diyebilmeliler. Ülkemizin geleceği olan gençler ile her alanda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Onların geleceğine destek olmak eşitlikçi ve adil bir dünyayı onlarla birlikte var etmeyi planlıyoruz. YANINDAYIZ Derneği olarak tam eşitlik sağlanana kadar hayatın he alanında kadın erkek eşittir nokta demekten yorulmayacağız.”