YANINDAYIZ Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyasına Yoğun İlgi

9.03.2022

YANINDAYIZ Derneği tarafından ülkemizde son 10 yılda kadınların kaybettikleri ve zayıflatılan haklarına odaklanarak tasarlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Kampanyası – Peki Ya 9 Mart ?” toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren YANINDAYIZ Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Kampanyası sektörden yoğun ilgi gördü. Mert Fırat, Bahadır Kaleağası, Ayhan Eren, Arda Batu, Uğur Batu, Onur Tuna, Evren Bingöl, Gürgen Öz gibi akademi, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerinin destek olduğu iletişim projesi, son 10 yılda kadınların kaybettiği haklara dikkat çekti.

 

Toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddetin sonlanması, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve ev yaşamında ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında tam eşitliğin sağlanması için farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştiren YANINDAYIZ Derneği’nin Kurucu Başkanı Nur Ger “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında; farkındalığın ve değişimin erkeklerden başlaması gerekiyor. Sorunun çözümünün hedefinde erkekler olduğu için; onlarla, çözüme yönelik bir işbirliği içerisinde olmalıyız. Cinsiyetsiz bir bakış açısı ile erkeklerde zihniyet dönüşümünün yaşanması, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemizde bize en çok yardımcı olacak olan olgudur” dedi.

Sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için TAM EŞİTLİK

“Ataerkil düzeni sonlandırmak için erkeklere büyük görev düştüğünün altını çizen Kurucu Başkan Nur Ger “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık kampanyamız, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü. Beşiktaş Belediyesi’ne, Dernek Üyelerimize ve özellikle kampanyamıza destek olan Mert Fırat, Bahadır Kaleağası, Ayhan Eren, Arda Batu, Uğur

Batu, Onur Tuna, Evren Bingöl ve Gürgen Öz’e çok teşekkür ederim. Toplumda ataerkil zihniyetin dönüşümü, çok önem verdiğimiz bir konu; bu anlamda da özellikle sosyal medya çalışmaları ve eğitim çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin söylem değişikliği dönüşümüne katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten ve hazırlanan kampanya filmi ilgili görüşlerini paylaşan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger şunları söyledi:

Türkiye’de erkeklerden erkeklere köprü vazifesi gören ilk STK

YANINDAYIZ, evrensel insan hakları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği savunusunu erkeklerin yaptığı ve erkeklerin, kadınların YANINDAYIZ diyerek yola çıktıkları bir dernek. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde erkeklerin daha aktif olarak yer almasını amaçlıyoruz. Bu nedenle üyelerimizin %97’i erkek. Hedef kitlesi ve rol modelleri erkekler olan derneğimiz, aynı zamanda erkeklerden, erkeklere köprü olmak amacıyla kurulan Türkiye’deki ilk sivil toplum kuruluşudur.

Dernek olarak; ataerkil sistemin kadın ve erkeğe biçtiği rollerin dışına çıkarak, tam eşitliğe giden yolda erkeklerde zihniyet ve davranış değişimini yaratmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yıl boyu devam eden iletişim faaliyetlerimizin odağında tam eşitlik bulunmakta.

Peki ya 9 Mart

21.yüzyılda dünyada ve ülkemizde yeniden yükselen muhafazakâr bakış açısı, kazanımlarımızı geriletti. YANINDAYIZ Derneği olarak, bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyamızı, ülkemizdeki son 10 yılda kaybedilen ve zayıflatılan haklara odaklanarak tasarladık. Kampanyamız ile İstanbul sözleşmesinin feshi ile aşındırılmış ve zayıflatılmış kadın haklarına, iş hayatında kadın istihdamının önemine ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dikkat çekmek istedik. Ancak burada önemli olan bu davanın süreklilik arz etmesi… Peki ya 9 Mart ve sonrası? 9 Mart’tan sonra ne olacak?

Farkındalık kampanyamız ile özellikle, özel sektör, kamu sektörü, politika ve sivil toplumdaki tüm liderlere ve karar mekanizmalarındaki yöneticilere seslenmek istedik. 8 Mart ruhunu her gün ve yıllarca sürdürmek üzere politikalar inşa edilmesi, yalnızca hak kayıplarının geri kazanılması için değil, dünyadaki eşitlik seviyesine ulaşmamız için icatlarımızın her gün artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Dünyada tam eşitliğe ulaşmak için gereken süre 100 yıl. Biz bu kadar uzun bir süre beklemek zorunda değiliz. Mesajımız tüm erkeklere! Yeter ki isteyelim.”

Sanat Dünyasından Anlamlı Destek

YAYINDAYIZ Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Kampanyası’na aynı zamanda dernek üyesi olan Mert Fırat “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilince toplumsal

cinsiyet eşitliğine dayalı bütüncül politikalar uygulama anlayışı terk edildi, kadınların yaşam hakkı korunamadı.”

Onur Tuna “Şiddet tehdidi altında olduğunu beyan eden kadınlara, ilave delil aranmaksızın, acilen ve etkili koruma sağlanması ilkesi zayıflatıldı.”

Gürgen Öz “Kadın istihdamında yeterli artış olmaması ve ‘kadın yoksulluğu’, kadınları ekonomik bağımsızlık ve eşitlikten uzak yaşamlara mahkûm ediyor” gibi kampanya söylemleri ile destek oldu.

YANINDAYIZ Derneği üyesi Evren Bingöl ise farkındalık kampanyasına dış ses olarak “Kadınlar yasal düzlemde de hayatın içinde de her geçen gün eşitlikten uzaklaştırılıyor. Haksızlığa uğruyor, haklarını kaybediyor. Her 8 Mart’a, 8 Mart’tan önce biriken, derhal halletmemiz gereken hak ihlalleriyle giriyor; 8 Mart’ta sorunların üzerini örtmeye çalışan onlarca açıklama dinliyoruz. Peki, ya 9 Mart? Peki ya 10? 11, 12, 13 Mart? Peki ya kalan 364 gün?” söylemi ile farkındalık yaratarak, iletişim projesine dahil oldu.