İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ Uzmanlar Atölyesi Düzenlendi

23.03.2020

YANINDAYIZ Derneği’nin Kanada Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI-Canada Fund For Local Initiatives) kapsamında, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak yürüttüğü ‘İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ projesinin Uzmanlar Atölyesi, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

YANINDAYIZ Derneği üyeleri, akademisyenler, ilgili araştırma merkezleri, STK temsilcileri, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı Uzmanlar Atölyesi’nde, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Alkan, Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci Katibi Antonia Wynne Hughes ve YANINDAYIZ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından, proje kapsamında endeks gösterge setinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konuşuldu.

Projeyle, Türkiye genelinde nüfusu 100.000 ve üzerindeki 233 ilçenin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi ve bir ‘İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ oluşturulması planlanmaktadır. Endeksin Türkiye ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliğindeki farklılıkları, eksikleri ve artıları ortaya çıkarması, il ve ilçe düzeyinde yerel yöneticilere ve STK’lara politika üretimi ve karar almada yol göstermesi beklenmektedir.