Page 5 - YANINDAYIZ Eğitim Katalog
P. 5

BERBER DÜKKANI SOHBETLERİ


              60 Dakika

              Tüm Çalışanlar

              Online / Yüz Yüze
              YANINDAYIZ Derneği üyeleri tarafından
              gerçekleştirilen bu sohbetlerde, konuşmacıların

              kendi deneyimleri üzerinden rol model olarak
              dinleyicilerde tutum ve davranış değişikliğine

              yönelik farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır.                  Dernek Tanıtımı

                  Neden Berber Dükkanı
                  Deneyim Aktarımı

                  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları
                  İstatistik ve Mevzuat Sunumları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10