Page 10 - YANINDAYIZ Eğitim Katalog
P. 10

Skorun Kaç, toplumsal cinsiyet normlarına yönelik tutum ve

     davranışları ölçmek, cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak üzere
             hazırlanmış 20 sorudan oluşan bir oyundur.     Eşitlik, Çalışma Hayatı, Aile/Ev İçi Emek, Siyaset, Hoşgörü, Şiddet
       ve Erkeklik Halleri olmak üzere 7 kategoriden oluşmaktadır.        Katılımcıların Türkiye ortalamasında nerede durduklarını
    görebilmeleri için cinsiyet eşitliği bakımından toplum değerlerini

     ve fikirlerini anlamak üzere Türkiye’nin ortalamasının çıkarılması
                     amacıyla kurgulanmıştır.           Her eğitim çalışmamızda bu oyun katılımcılar ile
     oynanmaktadır. Haricen eğitim dışında da firmanıza bu çalışmayı

       uygulatabilir ve çıktılarının analiz edilmesini sağlayabilirsiniz.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15